Förverkligande av svårt sjuka barns önskedrömmar

Stiftelsen MinStoraDag hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förverkliga sina önskedrömmar. Barnens fantasi när det gäller att önska sig en StorDag är oändlig och det är en stor utmaning att se till at det blir så bra som möjligt. Det kan handlar om att simma med delfiner, träffa sin idol, bjuda sin familj på en resa eller få flyga helikopter. Varje år genomförs ett hundratal StoraDagar. Läkare på de behandlande sjukhusen runt om i Sverige gör bedömningen om vilket barn är i störst behov av uppmuntran och lite glädje i sin vardag fylld av behandlingar. Stiftelsen MinStoraDag arrangerar dessutom gruppaktiviteter såsom konsertbesök, sjukhuscaféer och läger så att över tusen barn per år får ett välbehövligt avbrott i sin sjukhusvistelse. Under 2010 lyckades MinStoraDag genomföra 185 enskilda StoraDagar, 230 gruppaktiviteter samt 4 läger. En gruppaktivitet är minst lika viktigt som en StorDag då det ger barn som lider av sina olika sjukdomar möjlighet att knyta kontakter med andra barn som har liknande erfarenheter och behandlingar. Målet är att nå alla svårt sjuka barn i Sverige. Stiftelsen motto är GLÄDJE och att fokusera på det friska bortom det sjuka.