"I den forsande stäven är vila" - studier i Tomas Tranströmers poesi

Tomas Tranströmer är en av Sveriges internationellt mest uppmärksammade författare. Hans dikter har översatts till mer än femtio språk och hans namn figurerar regelbundet i spekulationerna om tänkbara Nobelpristagare i litteratur. Avhandlingen ”I den forsande stäven är vila” vill presentera en nytolkning av hans verk, delvis med utgångspunkt från ett omfattande handskriftsmaterial som tidigare bara styckevis varit tillgängligt för forskningen. Studien är disponerad i tre huvudavsnitt. Ett första kapitel behandlar skrivprocessen och sambandet mellan liv och dikt. Det andra kapitlet är en tematisk studie av hur rörelser gestaltas i Tranströmers dikter, rörelsedynamiken uppfattas som konstitutiv för hans poesi och av väl så stor betydelse som andra, mera omskrivna egenskaper. I ett sista kapitel studerar jag den poetiska formen, med betoning på den stora flexibilitet och uppfinningsrikedom som utmärker dikterna.