Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg

Vetenskapsfestivalen syftar till att med olika aktiviteter med vetenskaplig bas dels inspirera barn och ungdomar till vidare studier, att se utbildning som en möjlig väg i livet. Dels ska Vetenskapsfestivalen också bidra till en ökad dialog och möten mellan forskarsamhället och samhället i övrigt – en arena för diskussion om forskningens roll i samhället. Inom ramen för verksamheten genomförs ett skolprogram, ett program för allmänheten och ett fackprogram.