Japanska träsnitt ur Röhsska museets samling

Röhsska museets samling av japanska träsnitt uppgår till cirka 380 träsnitt som har förvärvats till museet genom gåvor och inköp alltsedan 1920-tal och framåt. Samlingen innehåller bilder av konstnärer som Toyokuni, Kunisada, Utamaro, Hiroshige, Hokusai m.fl. och spänner över en tidsperiod från 1680-tal till slutet av 1800-talet. Förutom sitt konstnärliga värde, ger träsnitten en kulturhistorisk inblick i det japanska samhället under den drygt 250 år långa perioden i Japans historia som går under namnet Edo-perioden. Samlingen speglar träsnittskonstens utveckling från svartvita tryck till flerfärgade bilder, tryckta med många trästockar. En förutsättning för bildernas höga kvalitet var stort hantverkskunnande, det unika japanska papperet, färgämnena och trycktekniken. Allt detta bidrog till fascinationen för konstarten. Japanska träsnitt har haft stor betydelse för utvecklingen inom konst- och konsthantverksområdet i västvärlden och inspirerat formgivare och hantverkare sedan mitten av 1800-talet då intresset för japansk formgivning spreds till västvärlden. Genom att publicera en bok, rikt illustrerad med bilder, önskar museet ge en introduktion till träsnittskonsten och en fördjupad inblick i museets samling av japanska träsnitt för en bred allmänhet.