Julia Beck

Den svenska konstnärinnan Julia Beck (1853-1935) reste vid 28 års ålder till Paris och blev kvar i Frankrike under resten av sitt liv. Hon kom att bli mycket uppskattad konstnär både i Sverige och i Frankrike. Hon började sina studier i Frankrike hos Académi Julian och hon var även elev till Léon Bonnart, Jean Léone Gérome och Alfred Stevens. Det sista 30 åren bodde Beck i staden Vaucresson strax väster om Paris. Tre betydelsefulla år för Beck blev då hon vistades i Grez-sur-Loing under mitten på 1880-talet. Under senare delen av hennes liv hämtades många motiv runt omkring Normandie. Hennes framgångar som konstnärinna resulterade i att Beck erhöll Hederslegionen. Det var bara Anna Branting som hade erhållit denna utmärkelse tidigare. Julia Beck erhöll även guldmedalj i Wien, Chicago och Paris samt flera andra utmärkelser. Det har tidigare inte skrivits någon biografi över denna konstnärinna.