Karlanda sockenbok

Idéer till en sockenbok för Karlanda har funnits hos flera personer under en längre tid och var också på god väg för cirka 20 år sedan, men avstannade p.g.a. brist på medel. För ett par år sedan startade detta arbete återigen. Kerstin och Håkan Unneberg, som flyttat hem till bygden, har stått för den drivande kraften i det här projektet och samlat folk i bygden via Karlanda byalag. Varannan månad har möten hållits och bokens innehåll har vuxit fram successivt.