Minnen från en resa i länderna i norr år 1663

Projektet avser publicering (på svenska) av en fransk reseskildring från 1600-talet som till största delen berör Sverige, ”Minnen från en resa i länderna i norr år 1663”. Originalet finns i handskrift i Orléans, Frankrike. Dokumentet har aldrig tidigare publicerats eller behandlats i litteraturen. Det är också ovanligt i sitt slag dels genom sitt stora omfång, ca 45 000 ord i översättning, dels därför att man förut inte känner till mer än någon handfull liknande utländska reseberättelser från 1600-talets Sverige. Resenären kom till Sverige i september 1663 och stannade här till i juni 1664. I reseskildringen redogör han först för ett kortare uppehåll i Skåne och sedan för sin vistelse i Stockholm. Från huvudstaden och dess omgivningar, liksom från ett besök vid Falu gruva, har han ett brett spektrum av upplevelser och iakttagelser att redovisa. En särskild karaktär får hans berättelse av att han inte – som andra samtida reseskildrare – far i diplomatiska ärenden, som affärsman eller i något formellt studie- eller forskningssyfte. Det rör sig här om något i periodens reselitteratur så ovanligt som en ung man utan sådana särskilda förutsättningar, som ändå fått en möjlighet att se mer av världen och som fritt och okonstlat berättar om det han upplevt.