Proveniens och migration - exemplet Öland under järnålder

Projektet syftar till att studera Ölands järnåldersbefolkning med utgångspunkt i gravarna, för att belysa samhällets struktur och dynamik. En mycket viktig del i detta är migration vilket är speciellt lämpligt att studera på en ö som Öland med omfattande flöde av varor och människor under järnålder. Isotopprover (strontium, bly, svavel och syre) kommer att tas på emalj och ben från 150 individer för att studera proveniens. Proverna återspeglar den lokala geologin och klimatet för den plats där individen levde när benen eller emaljen bildades. Materialets storlek gör det möjligt att diskutera variationer i migration över tid (kronologiskt), såväl som mellan olika grupper (t.ex. män och kvinnor, individer med rika gravgåvor – de med få/inga, individer med patologiska förändringar) och även enskilda individers livsöden. En motsvarande studie, som sätter in isotopresultaten i ett osteologiskt och arkeologiskt sammanhang, har aldrig tidigare gjorts i Skandinavien. Det är en unik möjlighet att dra nytta av det exceptionellt rika gravmaterialet från Öland för att på så vis kunna vidga perspektivet på järnålderssamhället. Min osteologiska grund ger ett djup vid tolkningen av isotopanalyserna, som tillsammans med fördjupningen i gravgåvor/-form (arkeologiskt) tidigare helt saknats i forskningen och får sägas vara såväl unikt som banbrytande.