Sunnerbyprojektet

Undersökningarna av Kungshögen, en storhög från 600-talet, har avslutats. Det arkeologiska arbetet i Sunnerby fortsätter med att kartlägga och förstå den samtida boplatsen och det stora långhus som förmodligen varit hövdingens hall. Utifrån spåren i marken förstår vi att byggnaden varit av imponerande storlek och fullt jämförbar med liknande byggnader från aristokratiska miljöer i övriga Skandinavien. Sunnerbyprojektet har efter flera år av genomförda undersökningar kunnat påvisa förekomsten av en rik och dynamisk järnåldersbygd. Undersökningen av storhögen i relation till boplatsen ger en unik kombination av information som gör det möjligt att belysa bakgrunden till den politiska, sociala och ekonomiska utveckling och betydelse Västergötland kom att få framåt i tiden. Genom resultaten från boplats och storhög kan vi förstå Västergötlands roll i en tid då Sverige som rike blir till. Runt hallbyggnaden finns fler spår efter bebyggelse. En magnetomenterundersökning runt utgrävningsplatsen som ska genomföras nu i höst kommer att bli en hjälp i projektets fortsatta arbete med att förstå och tolka bebyggelsens utbredning och karaktär. Sunnerbyprojektets sista fältsäsong, 2012, kommer att utgå från resultatet av magnetometerundersökningen och med maskin bana av större ytor för att försöka sätta hallbyggnaden i ett sammanhang. Därefter vidtar arbetet med att sammanfatta all den kunskap som genom flera år av arkeologiska undersökningar erhållits inom Sunnerbyprojektet.