Tidsresan delprojekt - kompletterande material i undervisningssyfte

Fylgja är ett dataspel för barn som skapats på Mölndals stadsmuseum i syfte att levandegöra forntida världar. Det utspelar sig på två arkeologiskt unika platser i Kållered, Mölndal. Projektet kallades usprungligen för Tidsresan och har resulterat i ett högkvalitativt dataspel, där barn kan uppleva ett äventyr i bronsåldern och järnåldern i 3D-miljö. Från skolor, elever och lärare är intresset stort att använda spelet som en del i undervisningen. Genom upplevelsebaserat lärande kan eleverna fördjupa sig i forntidsundervisningen. För att möjliggöra detta vill museet nu komplettera spelet med pedagogiskt inriktat material i anslutning till spelets hemsida och en speciell lärarhandledning. Museet ämnar också genomföra en uppföljning och utvärdering av hur elever upplever spelet och vad det har för effekter på undervisningen. Utvärderingen görs för att visa på resultat och för att utveckla framtida spel och pedagogiska metoder i en interaktiv miljö.