Unika färgspår på gotländska medeltidsportaler

De gotländska medeltidskyrkorna har ofta vackra muralmålningar inne i kyrkorummet, men det är inte så många som känner till, att även de yttre portalerna var bemålade under medeltiden. Dessvärre återstår idag endast svaga färgspår på ett fåtal kyrkor. Dessa färgspår har aldrig tidigare analyserats. Det är därför både angeläget och brådskande att utföra kemisk analys på dessa medeltida pigment, innan de helt har försvunnit. De kyrkor vi ämnar undersöka ligger i socknarna Martebo. Bro, Källunge, Garde och Lye. Martebo kyrka på norra Gotland är mest intressant. Dess vackra kalkstensportaler och kapitälband (med huggna bildsviter) utfördes av ”Bygghyttan Egypticus” på 1300-talet. Trots att kyrkobyggnaden i övrigt uppvisar tydliga spår av vittring och biologisk påväxt, är kapitälbanden ovanligt välbevarade. Några av kyrkornas kapitälband av kalksten har en gulaktig färg, som kan vara en förklaring till varför de fortfarande är i så gott skick. Därför skall självfallet den gula färgen analyserats kemiskt. Även kalkstenens struktur och giftiga färgpigment (fungerande som biocider) kan ha bidragit till bevarandet. Vår tvärvetenskapligt sammansatta forskningsgrupp önskar lösa dessa problem. Den består av erfarna kemister och konservatorer med bakgrund från Nordiska Museet, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland.