Utgivning av Forskning & Framsteg under 2012

Tidskriftens syfte är att rapportera om främst svensk forskning och om forskningens roll i samhället. Innehållet ska vara sakligt och relevant. De områden som uppmärksammas ska vara av betydande inomvetenskapligt och/eller samhälleligt intresse. Det redaktionella materialet ska utformas så att det inbjuder till läsning, är förståeligt även för icke-experter samt befäster läsarnas intresse för forskning. Tidskriften kommer under 2012 att ges ut i tio nummer. Varje nummer har en kontrollerad upplaga på 33 500 exemplar (2010) och läses av 128 000 personer. Artiklarna i tidskriften skrivs av aktiva forskare, tidskriftens redaktörer eller fristående vetenskapsjournalister. Under 2012 kommer arbetet fortsätta med att hitta nya målgrupper bland lärare, forskare och andra anställda vid universitet och högskolor, liksom den riktigt vetgiriga allmänheten. Redaktionen består av fyra fackredaktörer, varav tre med doktors- eller licentiatexamen inom sina bevakningsområden, samt en redaktör med ansvar för redaktionell planering och elektronisk publicering på webb och för läsplattor. Redaktionen leds av Patrik Hadenius, som också är chefredaktör för de populärvetenskapliga tidskrifterna Språktidningen och Modern Psykologi.