Biografi över naturvetaren Bengt Andersson Euphrasén (1755-1796)

Bengt Andersson Euphrasén föddes år 1755 i Habo som son till en fattig jorbrukare. Han fick ändå tillgång till skola och gymnasium på Visingsö och kom att företa resor till både Kina och Västindien (särskilt den svenska kolonin Saint Barthélemy) varifrån han utförligt rapporterade om både växt- och djurliv och om människors sedvänjor. Uppsatser om tio olika fiskarter trycktes under hans livstid i Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar, och en bok om Saint Barthélemy och två grannöar utkom 1795, året före hans död. Euphraséns namn kopplas nu vetenskapligt till sex av fiskarterna. Ibland citeras något ur hans bok om Saint Barthélemy men ingen genomgripande analys av arbetet har gjorts tidigare. Inte heller har hans opublicerade manuskript till en översikt över alla Sveriges fiskar, en Ichtyologia Svecica, varit föremål för närmare analys. Hans arbetsmetoder avspeglar tidens vetenskapliga synsätt. Euphrasén mötte stora motgångar i både det vetenskapliga och det privata livet, vilka på sitt sätt också avspeglar tiden. Beskrivningen av hans liv och verk är rikt illustrerad med fotografier från naturen, Euphraséns publikationer, hans herbarium och framför allt hans vetenskapliga referenser, som i många fall har vackert färglagda illustrationer.