Bok om Kärrbo socken i Västmanland

Den tilltänkta boken om Kärrbo socken i Västmanland, med preliminär titel ”Kärrbo socken från medeltid till nutid”, baserar sig på källforskning samt intervjuer med personer i socknen. Manuskriptet omfattar drygt 30 kapitel och beräknas få ett omfång på cirka 200 sidor, inklusive bildmaterial. Detta senare är till stor del samlat i socknens bygdegårdsarkiv och har skannats för reproduktion. Underlaget för boken har tagits fram av en grupp seniora personer med anknytning till socknen. Bland dessa har ett flertal tidigare publicerat böcker och vetenskapliga artiklar med historisk anknytning. Fil. dr. Magdalena Hellquist har bl.a. skrivit flera böcker om ordspråk och varit redaktör för utgåvor av prosten Muncktells dagböcker från Västmanland i början av 1800-talet, bl.a. den om Kärrbo. Professor emeritus Gunnar Grant vid Karolinska Institutet, har publicerat en bok om gården Frösåker i Kärrbo, utgiven på bokförlaget Atlantis 2008, samt ett flertal artiklar i internationella tidskrifter inom området ”history of neuroscience”. Elisabeth Westerdahl, antikskribent, har bl.a. publicerat två böcker om gården Kusta, belägen i grannsocknen Irsta. Sture Källberg växte upp i Kärrbo och började under 1960-talet arbeta som frilansförfattare och skribent. Han har 13 titlar i sin bibliografi. Bland dessa återfinns ”Rapport från medelsvensk stad – Västerås”, som behandlar hans uppväxttid i Kärrbo och folkets flytt från bygden in till staden.