Bruno Liljefors och Naturfotograferna

Projektet omfattar en rikt ilustrerad publikation om ca 150 sidor kopplad till en utställning avsedd att äga rum på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm under perioden 2013-03-23-2013-08-25. Publikationen/utställningskatalogen kommer att innehålla texter författade av Göran Söderlund (Prins Eugens Waldemarsudde) samt Henrik Ekman, journalist och fotograf. Utgångspunkten för projektet är Bruno Liljefors som djur- och naturmålare samt författare till Det vildas rike. Förutom ett rikt urval av Bruno Liljefors måleri från 1880- och 1890-talen samt tiden kring sekelskiftet 1900 presenteras en kommenterande del med dagsaktuella naturfotografier tagna av några av landets ledande naturfotografer. I vilken utsträckning och på vilket sätt har konstnären Bruno Liljefors påverkat vår tids sätt att se på naturen och på djurlivet och fågellivet? Denna undersökande del av projektet kommer Henrik Ekman att behandla textmässigt i den planerade katalogen. Göran Söderlund kommer att skriva om Bruno Liljefors mer allmänt och den natursyn han företrädde, en natursyn som genomsyrar hans måleri men även hans fotokonst. Ett urval av han egna naturfotografier, inlånade från Uppsala konstmuseum, kommer att ingå i utställningen och även i katalogen.