Det svenska begäret. Sekler av lyxkonsumtion 1660-1937

I antologin som redan är antagen för utgivning på Carlssons förlag – behandlar åtta historiker och modevetare lyxens problematik i ett långsiktigt historiskt perspektiv. Kritik av överdådet genom så kallade överflödförordningar såväl som pläderandet för lyxens nationalekonomiska betydelse är viktiga samhällspolitiska inslag historiskt och i nutiden. Exempelvis stod kritiken mot lyx och flärd i centrum i den tidiga frihetstidens animerade ekonomiska debatt när en ny ekonomisk politik utformades. En ny klass av storköpmän: skeppsbroadeln i Gamla stan, växte fram – för dem och många andra samhällseliter var en manifest lyxkonsumtion av nya varor: kläder, kolonialvaror, porslin, möbler och konst ett sätt att manifestera sin sociala särart i förhållande till adeln, den gamla samhällseliten. Medan lyxen är ett omfattande internationellt forskningsområde – forskare som Maxine Berg respektive Linda Levy Peck pekar i sina senaste arbeten ut lyxindustrin och dess globala sammanhang med imperialismen och kolonierna som centrala forskningsområden – saknas ett genomgripande arbete om lyx i ett historiskt perspektiv för svenskt vidkommande. Antologin är tänkt att användas i den akademiska undervisningen i modevetenskap och historia vid svenska universitet och högskolor, men kommer även att säljas i bokhandeln.