Flyinge - hippologi från medeltid till nutid

Projektet avser tryckning av en bok om det skandinaviska kulturarvet Flyinge. Redan på 1100-talet fanns det ett danskt ärkebiskopssäte med hästuppfödning på Flyinge. Efter att Skåne blivit svenskt grundades 1661 ett kungligt stuteri på Flyinge Kungsgård. Verksamheten överläts 1814 till Statens hingstdepå och stuteri som ansvarade för verksamheten till 1983. Flyingestiftelsen, som bildats av landets största organisationer för hästsport och hästavel, övertog då ansvaret för verksamhetens drift och utveckling. Dess mål var att omvandla den ganska nergångna statsinstitutionen till ett modernt centrum för avel, uppfödning, utbildning av varmblodshästar samt för tillämpad hästforskning och kvalificerade yrkesutbildningar. Projektet lyckades väl och ledde bland mycket annat positivt till att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) nu driver ett treårigt akademiskt hippologprogram på Flyinge och Strömsholm. Forskning på Flyinge, som var ekonomiskt stödd av SLU, Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Crafoordska Stiftelsen och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, ledde till att veterinär Mikael Holmström disputerade och blev vet. med. dr. SLU inrättade 2011 två adjungerade professurer i ridkonst, knutna till det hippologiska högskoleprogrammet. Sverige är därmed det enda landet i världen som har gjort denna kvalificerade satsningar på utveckling av hästnäringen.