Förnyelse av den permanenta utställningen i Antikmuseet, Historiska studier, Göteborgs universitet

Antikmuseets permanenta utställning vid Göteborgs universitet är i stort behov av förnyelse och modernisering. Framtaget förslag innefattar ny planlösning, färgsättning och nya bilder som illustrerar och inramar utställningens innehåll. Nya kompletterande montrar till större krukor och socklar till skulpturer. Nya ledspottar och nya ledlampor till befintliga armaturer. Olika tematiska avdelningar skapas jämte befintliga geografiska och kronologiska montrar. Utställningen inleds med blå Medelhavsbilder i en marin avdelningen när man kommer in, i kontrast till varmare terrakottafärger i museets avdelning med föremål i montrar. En Cypern-avdelning skapas. Vepor med rubriker och korta texter till uppförstorade detaljer från föremål vid varje monter skapar intresse. Illustrerade A3-kompendier på lutande hyllor vid varje monter erbjuder fördjupade studier inom respektive geografiskt och kronologiskt område. Mörka gråsvarta fondväggar i utställningsrummet framhäver färgerna i bilderna. Mjuk, mörkt grå matta mellan pelarna dämpar ljud och skrap av stolar och bord. Inköp av nya bord samt nya lätta eleganta stolar skapar kontrast, ”modern design möter Antiken.” Musik med rekonstruerade instrument från olika kulturer, t.ex. grekisk och etruskisk flöjtmusik, illustrerar tidsperioderna i utställningen. Digitala bildskärmar illustrerar och fördjupar utställningen ytterligare. Förslaget innefattar också ny layout på texter, nytt typsnitt och nya etiketter.