Forskardagarna 2013

Forskardagarna pågår under två dagar i oktober. Programmet består i huvudsak av ett femtiotal forskare som ger mellan 60 och 70 populärvetenskapliga föredrag och samtal som pågår parallellt i olika lokaler. Sedan 2005 arrangeras också paneldebatter under Forskardagarna under olika temaområden. Arrangemanget presenterar en mängd olika ämnesområden. I år kan besökarna till exempel lyssna till föredrag inom ämnen som naturvetenskap, psykologi, litteraturvetenskap, ekonomisk historia, fysik, juridik, data- och systemvetenskap, tyska, socialt arbete, franska, växtekologi, astronomi, företagsekonomi och mycket mer. Det finns således någonting för alla. Forskardagarna arrangeras i syfte att presentera och göra aktuell forskning som bedrivs inom universitetet mer tillgänglig för omvärlden. Arrangemanget möjliggör ett utbyte mellan forskare och personer som annars inte skulle komma i kontakt med forskning. Arrangemanget syftar även till att sprida kunskap om och väcka intresse för enskilda ämnen, att verka för att tvärvetenskapliga kontakter knyts samt att stärka kontakten mellan grund- och forskarutbildning. Forskardagarna är således viktiga för att stärka bilden av Stockholms universitet samt i den långsiktiga rekryteringen av studenter och forskarstuderande.