Forskningsomkostnader

Nordisk Arena för Strategisk Dialog. Utveckling av en virtuell plattform för kunskapsintegration. Mot bakgrund av oroande trender av ökad disintegration och konfrontation inom handel, politik och samordning i Europa och globalt framstår Norden som en säker hamn. Strategiska dialoger som främjar nordiskt kunskapsutbyte utgör därför en möjlighet att aktualisera en framtidspotential på bas av delade värderingar och djupt gemensam historia. En ökad strategisk och kritisk konstruktiv framtidsdialog som sker genom okontroversiellt kulturutbyte syftar till att öka känslan av solidaritet och förbättra förutsättningarna för värdeskkapande och tillväxt genom samarbete inom näringsliv, politik, akademia och kultur. Nätverket av dialogpartners (Transdisciplinary Dialogues) vidareutvecklas nu genom personliga dialoger på strategisk nivå. En del av kunskapsdialogerna reflekteras på en internetplattform under fortlöpande utveckling. Denna nätverksbaserade kunskapsintegration behöver nu en bas i form av en fastare organisation som kan ge en stabilitet och långsiktighet åt odling av strategiska dialoger mellan ledande företrädare från ”små länder” på Europakartan: Framförallt handlar detta om vägar att bemöta mycket likartade utmaningar för länderna i Norden och Schweiz genom ökad ”gränsöverskridande” kommunikation med de fördelar som begreppet implicerar i sikte.