Guldets tid och Offerplats Finnestorp

Under 2000-2004 och 2008-2012 utfördes forskningsundersökningar vid Offerplats Finnestorp. En plats som visar sig innehålla ett fyndmaterial som tillhör kategorin – ”de finaste och mest utsökta föremålen från Sveriges förkristna tid” och den tillhör en av de viktigare lämningarna från Nordens förhistoria. Vid Offerplats Finnestorp har återkommande krigare på krigare offrats tillsammans med sina stridshingstar och värdefulla vapen. Dessa mäktiga män vars vapenarsenal utgjordes av praktfulla förgyllda svärd, lansar och guldskinande hästutrustningar. Praktföremål som är av kunglig valör, tillverkade av det dåtida Europas skickligaste hantverkare. Fältarbetet avser i första hand Offerplats Finnestorp med dess fantastiska fyndmaterial. Men vår forskning inbegriper också att studera flera av de mest spektakulära guldfynden såsom fyndplatsen för guldhalskragen från Möne (norr om Ulricehamn), halsringen från Bragnum och armringen från Snösbäck (båda från Falköping). Forskningsarbetet avser även att undersöka den möjliga platsen för ett folkvandringstida slagfält vid Varola (vid Skövde). I det pågående forskningsarbetet ingår utgrävningar, konservering av föremål, internationella jämförelser samt publicering av forskningsarbetet i form av ett större vetenskapligt bokverk och en populärvetenskaplig bok.