Hällristningar. Nya tolkningar

Den tredje och sista delen av ett projekt som handlar om nya tolkningar av hällristningar grundade på tekniska analyser. Ett antal hällristningar med tekniska motiv har feltolkats. Man har misstagit sig på perspektiv och man har inte förstått mekanismer som faktiskt är tydligt visade och man har inte alltid förstått vad som är verktyg och verktygens roll i motiven. Ett motiv med ovanligt många tekniska detaljer studeras särskilt noga. Flera av detaljerna har inte tidigare observerats. Motivet handlar om tillverkning. En ny kategori av hällristningar börjar framtona, ristningar som handlar om tillverkning. Parallellt med granskningen av de tekniska motiven har också något mindre tekniska motiv studerats, dokumenterats och givits alternativa tolkningar. De nya tolkningarna kan jämföras med de traditionella. På några motiv är det tydligt att de nya tolkningarna har ett bättre stöd om man främst ser till föremålens funktion. Många föremål på hällristningarna är lätta att identifiera eftersom de förekommer i gravar eller upptäcks som jordfynd. Detta gäller inte alla föremål. Några kan vara svåra att förklara eftersom de är tillverkade av förgängligt material. Ett sådant föremål med stort symbolvärde har förbryllat. Symbolen förekommer på en enda plats i Mellaneuropa och har där fått en tolkning. Den tolkningen skulle kunna stämma även på motsvarande symbol på hällristningarna.