Herbert Blomstedt Collection - A Musician Returning Home. Projektfas II

Under de kommande två åren kommer en insamling av källmaterial att äga rum kring Herbert Blomstedt och hans verksamhet som dirigent, samtidigt som samlingen skall kompletteras med material från olika massmedia, konserthus och universitet runt om i världen, bland annat viss forskning i San Fransisco. I ett unikt samarbete med Sveriges Nationalorkester GSO kommer en levande dokumentation att genomföras. Blomstedts mångåriga verksamhet har satt viktiga spår runt om i världen och då särskilt i de orkestrar där han varit chefsdirigent. Här har svensk musikvetenskaplig forskning en unik möjlighet till dokumentation kring en av vår tids allra största dirigenter, en dirigent som ”råkar” vara svensk. Någon liknande dokumentation av en levande musikalisk kulturpersonlighet finns inte och vi förväntar oss ett stort internationellt intresse kring arbetet.