I skuggan av Rom - romersk kulturpåverkan i Norden

Under 1:a årtusendet efter vår tideräknings början påverkades Norden på olika sätt av dåtidens supermakt: det romerska riket. Till att börja med var det i första hand de västra riksdelarna som hade betydelse. Med tiden försköts emellertid makten österut och efter det Västromerska rikets undergång år 476 e.Kr. var det det Bysantinska riket som blev stilbildande. Utan överdrift kan man säga att mötet mellan Rom och folken i norr var ett av historiens viktigaste kulturmöten. Än idag ses effekterna av det. För dåtiden var mötet ännu påtagligare. Det skedde på ett både direkt och på ett indirekt sätt. Nordiska stormän och hövdingar tjänstgjorde bland annat i den romerska armén och lärde sig där att leva på ett romerskt sätt. Med sig till Norden tog de med sig nyheter av olika slag. Romarna exporterade även varor till Norden och många romerska brons- och glaskärl har hittats här. I boken ”I skuggan av Rom – romersk kulturpåverkan i Norden” berättas om hur romerska föremål nådde Norden bland i form av diplomatiska gåva från romarna till nordborna. Men det visas också hur nordorna under romersk påverkan uppfann ett eget skriftspråk, hur deras religion och synen på de egna gudarna påverkades av den romerska kejsarkulten, hur man i Norden övertog romarnas sätt att benämna veckodagarna, hur de inhemska härskarna anammade romerska härskarsymboler etc. Allt detta visar hur genomsyrat Norden var av romersk påverkan och hur romaniserat Norden var trots att det låg utanför Imperiet.