Ikea. Svensk design och design av Sverigebilden

IKEA:s blå varuhus med en gul logotyp på fasaden runt om i världen för osökt tankarna till Sverige. Det globala företaget har en utpräglat svensk identitet och driver konceptet ”demokratisk design” på bred front. IKEA använder sig också av andra positivt laddade ord som jämlikhet och rättvisa. Bygger detta på ett socialt patos eller krassa kalkyler? Handlar det om ”svensk design” eller ett slags globaliserad estetik? Projektets syfte är att studera IKEA med fokus på 1980- och 1990-talet: en tid då den symboliska kopplingen till Sverige stärktes. Kan IKEA betraktas som Sveriges myt om sig själv – ett slags nationell självbild som inte stämmer överens med verkligheten? Av IKEA:s enorma produktion studeras företagets stilprogram och ett urval kollektioner. Ämnet diskuteras bland annat i ljuset av begreppen ”nation branding” och ”storytelling”. Trots att företaget spelat en betydelsefull roll i det svenska samhället finns lite forskning om IKEA men i synnerhet få humanistiska studier. I över femtio år har massmedia informerat om företaget vilket i Sverige betraktas som ett slags nationalklenod. Att det inte i högre grad finns designhistorisk forskning om IKEA:s estetik är förvånande men gör studier desto mer angelägna. IKEA är ett inslag i det svenska hemmets idéhistoria men också ett av Sveriges ansikten utåt och det är betydelsefullt att undersöka vilken bild som ges till omvärlden.