Inköp och utbildning av häst till Beridna Högvakten

Föreningen för den Beridna Högvakten, som bildades år 1985, har i uppgift att värna traditionen med hästar i den beridna garnisonstjänsten och den kultut och historia som omger den verksamheten. Föreningen samverkar med den fristående Stiftelsen för den Beridna Högvakten, som är ägare till de hästar som används för beriden garnisonstjänst. Stiftelsens uppgift är ockswå att svara för 60% av driftkostnaderna för hästarna, som disponeras av Försvarsmakten. Stiftelsens verksamhet finansieras av Föreningen. Samarbetet med Försvarsmakten regleras genom ett särskilt avtal. Denna unika konstruktion bygger på ett samarbete mellan enskilda personer, näringslivet, Stockholms stad och staten. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter från 22.000 medlemmar och bidrag från företag och stiftelser.