Laurentius, Lunds domkyrkas skyddshelgon - "Laurentius Patronus Ecclesiae Cathedralis Lundensis"

Lunds domkyrka, sätet för den lundensiske ärkebiskopen, var under medeltiden den katolska kyrkans främsta katedral i Norden. Den uppfördes vid början av 1100-talet och invigdes åt jungfru Maria och den helige martyren Laurentius. Museichefen, fil. dr. Göran Axel-Nilsson (1907-1999), var en flitig författare av konst- och kulturhistoriska skrifter. Till hans senaste arbeten hör Thesaurus Cathedralis Lundensis, en bok om Lunds domkyrkas medeltida skattsamling utgiven i Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhälles skriftserie 1989. Ytterligare ett arbete Laurentius, Lunds domkyrkas skyddshelgon – ”Sanctus Laurentius Patronus Ecclasiae Lundensis” hann han med innan han gick bort, men utan att helt ha kunnat fullborda det för trycket. Skriften kan uppfattas som en fortsättning av ”Thesaurus” och handlar om den medeltida bronsskulpturen i Lunds domkyrka, föreställande helgonet och martyren Laurentius, vilken enligt författaren i själva verket är ett relikvarium. Laurentius hör till de mest kända av avbildade martyrer, många kyrkor i Europa är tillägnade honom, vilka redovisas i texten. Inte bara Laurentiusfiguren utan även de andra medeltida bronsföremålen i lundadomens kor är ingående beskrivna och i minsta detalj fotograferade. Uppsatsen, har efter granskning av forskaren i medeltidsarkeologi professor Hans Andersson, blivit godkänd av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg för att ingå i dess skriftserie. Projektet avser att slutföra Axel-Nilssons arbete.