Medeltidspigmentens ursprung

Sveriges medeltidskyrkor är ofta utsmyckade med vackra muralmålningar. Ibland är upphovsmännen kända, t.ex. Albertus Pictor, Johannes Iwan eller Johannes Rosenrod. Andra gånger är de endast namngivna som ”Egypticus”, ”Passionsmästaren”, ”Roslagsmästaren” etc. Projektgruppen har tidigare identifierat ett tjugotal olika färgpigment i dessa medeltida målningar. Däremot vet vi inte varifrån pigmenten kommer. Är de inhemska eller importerade? Är de naturligt förekommande mineral eller syntetiska produkter? De planerade undersökningarna begränsas till kyrkomålningar i Mälardalen, Skåne och på Gotland. Pigmentens sammansättning bestäms först med ett svepelektronmikroskop. I de fall pigmenten innehåller bly, kan blyets ursprung ofta fastställas genom att isotopsammansättningen bestäms med en masspektrometer. De erhållna värdena utgör ett ”fingeravtryck” som kan vara specifikt för en viss gruva eller region. Andra pigment kan innehålla metaller som koppar, järn, kobolt, kvicksilver etc. I dessa fall ger isotopstudier sällan någon upplysning om ursprunget, utan vi får i stället söka i litteraturen efter sannolika medeltida fyndorter. Vår tvärvetenskapligt sammansatta forskningsgrupp består av naturvetare och konservatorer med bakgrund från Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska Riksmuseet, Nordiska Museet och Byggnadshyttan på Gotland. Resultaten kan därför bli av stort intresse för konsthistoriker, antikvarier, konservatorer, arkitekter och mineraloger.