Pompeji - återkomsten. Ett samarbetsprojekt mellan akademi och kulturinstitution

Millesgården och Svenska Pompejiprojektet vid Lunds universitet har initierat ett samarbete med bas i de svenska arkelogernas utgrävningar i Pompeji. Projektet avser en stor populärvetenskaplig utställning med fynd från den svenska arkeologigruppens forskningsrum – ett pompejanskt kvarter, kombinerade med en iscensättning av det pompejanska huset och olika uttryck för inspiration som skapats efter svenska kulturarbetares möte med platsen. Det blir en utställning om Pompeji som plats, om arkeologi som vetenskap, men kanske mest om upplevelse och tolkning. I utställningen kommer originalföremål – inlån från det arkeologiska museet i Neapel, 3-D modellering och konst att blandas. En del i utställningen blir konstnären Ola Billgrens Pompejanska svit. För utställningen kommer olika slags texter produceras, bland annat en tidskrift utformad som ett livsstilsmagasin. I den blandas artiklar om ”bankiren” Caecilius Iucundus, om italiensk mat, om resor, om rörsystemen i Pompeji. Högt och lågt kläds i grafiska formen lånad från populärkulturen. Att göra denna utställning på Millesgården är två sätt kongenialt. Dels är Konsthallen bygd i form av ett atrium hus, dels finns det i konstnärshemmet många miljöer som är ny-pompejanska, direkt inspirerade av Pompeji. Projektet är nyskapande till sin karaktär eftersom det vill överbrygga avståndet mellan universitet och museum. Här övervinns avståndet och forskningen används på ett direkt och kommunikativt sätt direkt mot besökaren.