Projekt Magnus Ladulås

Under våren 2012 öppnade projektgruppen Karl Knutssons grav i Riddarholmskyrkan. Moderna analysmetoder visade att Magnus Ladulås inte finns bland de gravlagda här och heller inte, som konstaterades 2011, i graven under den norra tumban. En ny möjlighet att återfinna kung Magnus kvarlevor har dock uppdagats. I gravkammaren under Karl Knutssons tumba finns bara en medeltida mur och den utgör norra väggen i graven. Denna mur har troligen tillkommit som del i en annan konstruktion och murats från andra sidan. Det troligaste är att ytterligare ett gravutrymme finns framför altaret i kyrkan. Placeringen längs kyrkans mittaxel, rakt framför altaret är det förnämsta läget en person kan få. Det är rimligt att en sådan grav reserverats åt klostrets stiftare och donator Magnus Ladulås. Syftet med ytterligare en undersökning i kyrkans kor är att lokalisera kung Magnus grav samt öka kunskapen om klosterkyrkans historia. I handlingarna från Riddarholmskyrkans renovering finns inget som tyder på att utrymmet tidigare undersökts. I april i år gjordes dessutom, med tillstånd från RMÄ, SFV, Länsstyrelsen och RAÄ, en mindre provundersökning. En av tegelstenarna från 1916 lossades och plockades ur och ett provhål borrades i en fog längre ner i muren. Undersökningen visade att utrymmet bakom muren är sandfyllt och åtminstone 70 cm brett. Det är således en arkeologisk utgrävning som är aktuell i sammanhanget.