Sotenäs kompani 1727-1901

Sedan år 1992 forskar ideellt f.d. officerare vid nedlagda Bohusläns regemente i samråd med hembygds- och släktforskare med anknytning till Bohuslän om försvaret i och av landskapet. Ett av projekten avser Sotenäs kompani som 1727-1901 hade Sotenäs och del av Kville härad som sitt kompaniområde. Forskning i Riksarkiv, Krigsarkiv och Landsarkivet i Göteborg har gett fakta ur generalmönsterrullor och syneprotokoll och andra arkiverade källor. Vid Lantmäteriet i Gävle och enheten i Göteborg har skifteskartor och handlingar studerats, fotograferats eller kopierats. Därigenom har fältarbete med studier och mätningar i möjligaste mån underlättats på platsen för befälens boställen och soldaterna torp. Foton illustrerar såväl dåtida verklighet som nutid. Sammanställning av tjänstgörande befäls verksamhet och soldaternas liv och leverne har pågått under flera år. Resultatet av forskning och fältarbete kan nu publiceras som ”Konglig Bohus Läns Regemente Sotenäs kompani 1727-1901”.