Sunnerbyprojektet

Sedan år 2000 har Sunnerbyprojektet bedrivit arkeologisk forskning med årliga utgrävningar på Kållandsö i Västergötland. En aristokratisk livsmiljö med bl.a. en hallbyggnad från den yngre järnåldern samt gravar på det intilliggande gravfältet har undersökts liksom resterna efter en medeltida kyrka med kyrkogård. En av de undersökta gravarna är Kungshögen, en storhög från 600-talet. Viktigt att framhålla är att liknande gravmiljöer inte har undersökts arkeologiskt tidigare i Västsverige. Hallen i Sunnerby är samtida med Kungshögen och det ligger nära till hands att tänka sig att en av de begravda männen i Kungshögen suttit som hövding i hallen. Hallen har varit en magnifik byggnad, ca 11,5 m bred och över 40 m lång med stora stolpar som som i par burit upp taket. Utifrån spåren i marken förstår vi att byggnaden varit av imponerande storlek och fullt jämförbar med liknande byggnader från aristokratiska miljöer i övriga Skandinavien. Aristokratiska livsmiljöer med hallbyggnader har vi tidigare endast ett par exempel på i västsvenskt sammanhang. Efter 13 års arkeologisk forskning är det nu dags att sammanfatta och presentera resultaten.