Utgivning av Forskning & Framsteg under 2013

Projektet avser utgivning av Forskning & Framsteg under 2013. Tidskriftens syfte är att rapportera om främst svensk forskning och om forskningens roll i samhället. Enligt den av styrelsen antagna redaktionella policyn ska innehållet vara sakligt och relevant. De områden som uppmärksammas ska vara av betydande inomvetenskapligt eller samhälleligt intresse. Andra populärvetenskapliga tidskrifter i Sverige skriver uteslutande om naturvetenskap och historia. I Forskning & Framsteg har 60 procent av artiklarna naturvetenskaplig grund och 40 procent humanistisk och samhällsvetenskaplig grund. Det redaktionella materialet ska utformas så att det inbjuder till läsning, är förståeligt även för icke-experter samt befäster läsarnas intresse för forskning. Stor vikt fästs vid bildmaterialet, eftersom skickligt utförda bilder ger läsmotivation, förklarar komplexa passager och lyfter fram centrala avsnitt. Tidskriften kommer under 2013 att ges ut i 10 nummer. Dessutom planeras ett antal specialnummer (under 2011 och 2012 producerades specialtidningar om hjärnan, maten och språken i Norden). bidragsgivande organisationerna. Redaktionen består av fyra fackredaktörer, varav tre med doktors- eller licentiatexamen inom sina bevakningsområden, samt en redaktör med ansvar för redaktionell planering och elektronisk publicering på webb och för läsplattor. Redaktionen leds av Patrik Hadenius, som också är chefredaktör för de populärvetenskapliga tidskrifterna Språktidningen och Modern Psykologi.