Vilhelm Lundström och Rom - ett biografiskt projekt

Projektet syftar till att sammanställa en biografi över Vilhelm Lundström (1869-1940), den förste professorn i latin vid Göteborgs högskola, och hans relation till och forskning kring Italien och det antika Rom. Han var inte bara klassisk filolog, utan även aktiv som politiker för högern och som tidningsman, såväl skribent som redaktör, och grundade flera föreningar och tidskrifter. Nästan årligen från 1890-talet fram till första världskriget reste han i forsknings- och studiesyfte till Italien, landet som för den romantiskt influerade Lundström symboliserade ”all längtans hemvist” – bara där kunde nordbon förverkliga sitt sanna jag och återknyta till sitt klassiska ursprung. Den filologisk-arkeologiska högskolekurs Lundström genomförde i Rom 1909 ledde i förlängningen till grundandet av Svenska Institutet i Rom på 1920-talet, och han var en flitig debattör av det klassiska studiets betydelse för den moderna samtiden. Den kris som såväl humaniora som de klassiska språken genomlever idag gör ett biografiskt projekt över Vilhelm Lundström både angeläget och relevant för en fortsatt reflektion kring hur vi använder och förvaltar det klassiska arvet inom utbildning och forskning i Sverige.