Arkitektoniska detaljer och livsöden i stadsdelen Utby/Utbynäs

Etnologiska föreningen i Västsverige kontaktades för några år sedan av Utby hembygdsförening för hjälp med att framställa en bok om Utby/Utbynäs som är en stadsdel i Göteborgs utkant. Som vice ordförande i föreningen samt forskare och författare uppdrogs jag att tillsammans med kollegan Håkan Andréasson sammanställa boken. Boken utgavs våren 2011 och har sedan nominerats till och fått ett hedersomnämnande som årets hembygdsbok. En del av boken behandlar den arkitektoniskt intressanta stadsdelen Utbynäs, där arkitekten Arvid Bjerke vid 1900-talets början skapade ett antal villor i nationalromantisk stil med viss influens från den tidigare epoken Jugend. Av utrymmesskäl kom endast en bråkdel av materialet om Arvid Bjerke och stadsdelen Utbynäs med. Arvid Bjerke kom sedan att bli en av de ledande arkitekterna i Göteborg och hade stort inflytande över byggnaderna som skapades i samband med Göteborgs hundraårsjubileum som firades 1923. Tillsammans med Bebyggelseantikvarien Robin Barnholdt som arbetat med den unika bebyggelsen i Utbynäs inom ramen för sin utbildning på Göteborgs Universitet är intentionen att skapa en bok om Arvid Bjerke och Utbynäs, men även övriga Utbys bebyggelse och hans fortsatta verk utifrån allt det samlade materialet.