Den Svenska Cypernexpeditionen: Begravingsplatsens undersökning och skydd

Den Svenska Cypernexpeditionen har sedan 1920-talet varit aktiv på ön. De rika fynden från expeditionen utgör idag huvuddelen av Medelhavsmuseets samlingar i Stockholm. Under ledning av professor Peter M. Fischer, Göteborgs universitet, utforskas den ca 50 ha stora bronsåldersstaden Hala Sultan Tekke. Under kartläggningen öster om staden i juni 2013 upptäcktes humana skelettrester i ett kraftigt eroderat område. Dessa fynd gjordes nära två rika kammargravar som grävdes ut 1968. En närmare undersökning av det eroderade området visade på förekomsten av ytterligare tre gravar varav en kunde grävas ut av det svenska teamet. Graven innehöll fyra skelett med gravgåvor som inkluderade smycken av silver, brons och fajans samt keramiska kärl. Graven dateras 1300-1200 f.Kr. Variationer i växtligheten i det närliggande ca 1 ha stora fältet pekar med största sannolikhet på ytterligare gravar som tyder på ett gravfält. Det vetenskapliga värdet av projektet bedöms som högt då informationen från bosättningen och begravningsplatsen ge den mest kompletta bilden av denna bronsålderskultur som hade kontakt med Sverige enl. blyisotopanalyser av svenska bronser. Projektets syftet är därför: att kartlägga begravningsplatsens utsträckning med hjälp av radar- och magnetometerprospektering, att gräva ut de mest utsatta gravarna och att skydda området genom staket och bevakning. Risken för plundring, erosion och en planerad byggnad gör en omedelbar insats nödvändig.