En årlig gästprofessur vid Göteborgs universitet i Torgny Segerstedts namn