Förberedelser för digitalisering av lokalhistoriskt material från Kållered

Förberedelser för dokumentation av gården Sagered med anknytning till Ostindiska Kompaniet. Kållereds Hembygdsförening har ett omfattande arkiv som består av handlingar och foton. Detta material har hittills varit oförtecknat och svåröverskådligt. Till detta material har nu kommit ett stort gårdsarkiv från gården Sagered i Kållered. Denna gård har en stark anknytning till Ostindiska Kompaniet vilket gör det ytterligare intressant för historieforskare. För att kunna tillmötesgå intresserade forskare behöver hela detta material förtecknas och klassificeras.