Forskardagarna 2014

Forskardagarna anordnas under två dagar i oktober 2014. Tjugonio korta populärvetenskapliga föredrag kommer att hållas av nydisputerade forskare, vilket utgör kärnan i Forskardagarna. Totalt medverkar 41 forskare. Publiken består av gymnasielever, men även av befintliga studenter och allmänheten. Föredragen berör allt från uppföljning av för tidigt födda barn, hur vi umgås via datorspel, till hur vi kan upptäcka klimatförändringar i Arktis. Sedan 2005 arrangeras paneldiskussionerna Fråga Forskare, där publiken kan ställa frågor till experter. Inför godkännandet av FN:s rapport om klimatförändringen kommer FN:s klimatpanel, IPCC, att besöka Stockholm i höst. Fråga Forskare berör därför ett högaktuellt ämne och kommer bl.a. diskutera vattnets betydelse för klimatet. Syftet med Forskardagarna är att presentera och göra aktuell forskning inom universitetet mer tillgänglig för omvärlden. Forskning inom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och juridik presenteras. Evenemanget möjliggör ett utbyte mellan forskare och personer som vanligtvis inte kommer i kontakt med forskningen. Forskardagarna vill sprida kunskap om och väcka intresse för enskilda ämnen, verka för att tvärvetenskapliga kontakter knyts och stärka kontakten mellan grund- och forskarutbildning. Forskardagarna är således viktiga för att stärka bilden av Stockholms universitet samt i den långsiktiga rekryteringen av studenter och forskarstuderande.