Göring i Sverige. Från flyghjälte till nazistpamp

Arbetet syftar till att beskriva hela historien om Svenska Lufttrafikaktiebolaget (SLA) och samtidigt berätta om Hermann Görings eskapader i Sverige och hans inblandning i svenskt flyg – från SLA-tiden 1920 till det misslyckade försöket att skänka ett ambulansplan till flygvapnet 1938 och svensk flygmaterielanskaffning under andra världskriget.