Gudar och gudinnor - en rituell deponering från yngre bronsålder

Vid schaktning av en sluttning vid Fogdarp, mellersta Skåne, påträffades ett depåfynd från 800-talet f.Kr. Depån är helt enastående i Sydskandinavien med två klockstycken till lurar, fyra beslagsplattor som suttit på två hästar, två okbågebeslag, fyra rassel till betsel och två armringar. Gjutningen är av allra högsta kvalité. Fynden omtalas ofta i samband med diskussion om den yngre bronsåldern i Nordeuropa vad avser hantverk, social struktur och tankevärld. Speciellt okbågebeslagen har väckt stort intresse. På det ena sitter två manshuvud försedda med fågelnäbbar och horn, sannolikt avbildning av en dubbelgud belagd i hällristningar. Huvudena på det andra beslaget är fragmenterade. De återfunna delarna av ett huvud visar en hals försett med en orm. Fragmenten av ett andra huvud visar en frisyr känd från kvinnor i ekkistegravar. Det framgår att huvuden är olika. Okbeslagen visar på gestalter av stor betydelse i bronsålderns föreställningsvärld. Därför är det betydelsefullt att återfinna övriga fragment från huvudena för att förstå hur de har sett ut och kunna relaterade dem olika bronsåldernavbildningar. Undersökningen planeras som metalldetektorsökning kombinerad med maskinell avschaktning. Lera efter gjutning visar på att den hämtats i lokalområdet. Därför planeras inventering av arkeolog som avsöker de närmaste åkrarna kombinerat med provundersökning.