Idébiografi över Joseph Rooth

Idébiografin över Joseph Rooth författas för närvarande av Anders Björnsson och ska ges ut som medlemsbok inom Svenska Humanistiska Förbundet. Boken introducerar ett stort internationellt författarskap för en svensk läsekrets. Många har hört talas om hans roman Radetzkymarschen från 1932, men i övrigt har hans verk varit i stort sett okänt i Sverige. I boken om ca 200 sidor vill författaren framför allt belysa hur Roth förhåller sig till sin samtid och hur han återvänder till historien för att skapa mening i den turbulens och det kaos som första världskriget gav upphov till i de europeiska kärnländerna. Roth deltog som frivillig officer i detta krig, och dessa erfarenheter gjorde outplånliga intryck på honom. Formande var också hans barndom och uppväxt i östra Galizien. Judiska personligheter är legio i hans böcker, men också den blandning av folk, språk, religioner, raser som utmärkte det gamla kejserliga Centraleuropa. I en opublicerad essä har Björnsson frilagt några teman i den kommande boken. Essän kan betraktas som en förstudie till boken, samtidigt som den inte ger någon uttömmande innehållsbeskrivning. Björnsson har nyligen översatt en berättelsesamling av Rooth, Kejsarbysten (2012) och har särskilda kunskaper genom reportageresor i de trakter där Roths böcker spelar och impulser som under fem (2008-2012) år som chefredaktör för den internationella kvartalstidskriften Baltic Worlds/www.balticworlds.com.