Karl Nordström som konstnär och konstpolitiker

Karl Nordström (1855-1923) var en förgrundsgestalt för det nationalromantiska stämningsmåleriet och har i vår svenska konsthistoria kommit att framstå som en av våra mest betydande landskapsmålare. Karl Nordström var även aktiv som konstpolitiker och under hans fasta ledning som ordförande i Konstnärsförbundet mellan åren 1896 och 1920 lyckades han skapa ett gynnsamt klimat för den moderna konsten i Sverige. Han var även en uppskattad lärare på Konstnärsförbundets skolor. Karl Nordström är den konstnär som är rikast företrädd i Waldemarsuddes samlingar, och prins Eugen gjorde sitt första inköp som konstsamlare på Världsutställningen i Paris 1889 med ett vinterlandskap målat av Karl Nordström på Tjörn. Som ett komplement till vår kommande utställning våren 2014 om Karl Nordström kommer en publikation som belyser Nordströms hela konstnärliga utveckling och hans viktiga roll som konstpolitiker att produceras. Bokens artiklar är skrivna av ett antal framstående experter på det sena 1800-talets konstliv. Publikationen kommer att fylla ett tomrum eftersom någon motsvarande och mer omfattande publikation om Karl Nordström ännu ej förligger. Den rikt illustrerade publikationen kommer att ges ut i samarbete med Carlsson förlag.