Kiviksgravens okända hällristningar

Den enorma Kiviksgraven med sina åtta ristade hällar kan närmast betraktas som ett nationalmonument över skandinavisk bronsålder. Sedan upptäckten av hällristningsmotiven under mitten av 1700-talet har de avbildats otaliga gånger. Trots detta kan vi konstatera att det ännu saknas en modern dokumentation utförd av professionella hällristningsdokumenterare. Vid tillfälliga besök har vi konstaterat att det ännu finns motiv på hällarna att upptäcka eller omtolka. Då vi har en sammanlagd erfarenhet av att dokumentera hällristningar i över 40 år, samt efter att ha dokumenterat över 1000 hällristningar i Bohuslän och Dalsland, känner vi oss nu mogna att ta oss an Kiviksgravens hällbilder. Syftet med projektet är dels att göra en professionell avbildning av bilderna på Kiviksgravens hällar och dels att eftersöka försvunna hällar och delar av desamma. Vi avser att publicera resultatet i en arkeologisk tidskrift.