Misterhults bronsålder - den agrarhistoriska utvecklingen

Denna ansökan syftar till att fördjupa kunskapen om den agrarhistoriska utvecklingen kring Misterhults bronsålder. Det saknas i nuläget grundläggande kunskaper om odlingens och betesdriftens betydelse inom de storslagna bronsåldersmiljöerna i området. Idag framstår landskapet som kargt och med dåliga förutsättningar för odling. Det saknas därmed en självklar förståelse för den bakomliggande ekonomin till de olika miljöerna med bronsålderslämningar. Först med kunskapen om de agrarhistoriska förhållandena är det möjligt att förstå de bakomliggande faktorerna till varför det finns så pass många gravar i Misterhult trots de till synes dåliga förutsättningarna.