Renovering av minnessten över slaget vid Fraustadt 1706

Slaget vid Fraustadt var ett för den svenska armén framgångsrikt slag under det Stora Nordiska kriget. Minnesstenen är placerad utanför den nuvarande polska staden Wschowa. Stenen skadades under det Andra Världskriget. Den är svårt skadad, delvis deformerad och med märken efter beskjutning. Den inhuggna texten är nästan oläslig. Den planerade renoveringen skall ske i samverkan med stadens borgmästare som är mycket intresserad av att profilera stadens historiska förflutna.