Rörstrandsgatan - folkliv och verksamheter under 200 år

Platsen Rörstrand är en gammal kulturbygd sedan 1200-talet. Rörstrands porslinsfabrik, 1726 till 1926, var en av landets största industrier. På 1720-talet låg det små låga trähus i området och ”vargen går ofta nära intill staden och under vintern synes den ej sällan på Rörstrands hage”. Runt fabriken byggdes ett brukssamhälle med bostadshus, handelsbodar, slakteri, bageri, missionshus och ett par skolor under 1800-talet. Villkoren var mycket svåra för arbetarna. På 1900-talet låg stenkolsröken tung över Rörstrand. Staden behövde plats för bostadshus och Rörstrandsfabriken flyttades och byggnaderna revs. Man byggde bostadshus i hela området. Välbärgat folk och mindre bemedlade familjer bodde inom samma gård. En ny restaureringsvåg inleddes på 1970- och 1980-talen. I dag är Rörstrandsgatan en modern gata i Birkastan. Syftet är att skildra hur människor levde i tider med sjukdomar, sanitärt elände, trångboddhet, men också samhällets utveckling med glädjeämnen och avkoppling. Man kan knappt föreställa sig en spädbarnsdödlighet på mer än trettio procent på 1850-talet till det välstånd vi har i dag. En bok med gatans historiska data, rikligt bildmaterial och beskrivningar av det sociala livet har ett kulturhistoriskt- och folkbildningsvärde. Det har bott ett antal namnkunniga personer med adress på Rörstrandsgatan och ett antal verksamheter, förutom porslinsfabriken, har satt sin prägel på gatans miljö.