"Sidengrofgrönt, kamlot eller godt kläde". Tre svenska tygprovssamlingar

I det här aktuella arbetet publiceras Adolph Modéers tygprovssamling från 1766 i Nordiska museet i en påkostad kommenterad katalog. Katalogen är en del av en textilhistorisk storsatsning som görs av Kulturhistoriska Bokförlaget och är en fristående fortsättning på Elisabet Stavenow-Hidemarks 1700-tals textil, den magnifika katalogen över Anders Berch