Skulptural utsmyckning till Gunnebo orangeri - Gunnebo åter till 1700-talet

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB har för avsikt att fullfölja visionen om att återskapa lantegendomen Gunnebo enligt familjen Halls och C.W. Carlbergs intentioner. Målet är att skapa en sammanhållen kulturhistorisk bebyggelsemiljö i vilken byggnader, trädgårdar, park och landskap bildar en helhet för en djupare förståelse och upplevelser inspirerade av det sena 1700-talet. Nu står orangeriet i tur att rekonstrueras. För helhetsförståelsen av det historiska Gunnebo är orangeriet av stor betydelse av såväl estetiska, funktionella som pedagogiska skäl. Återuppbyggnaden följer Carlbergs bevarade ritningar och utförs med autentiska hantverksmetoder under ledning av Gunnebos förvaltare och bebyggelseantikvarie Stefan G