"Som förr våra segrar på slagfälten": Mediala bruk av uppfinnare, entreprenörskap och industrier i Sverige 1800-2000

Antologin ”Som förr våra segrar på slagfälten”: Mediala bruk av uppfinnare, entreprenörskap och industrier i Sverige 1800-2000 handlar om hur uppfinnare, entreprenörer och framgångsrika industrier historiskt har använts för att beskriva svensk nationell identitet. Ända sedan 1800-talet har idéer om att tekniskt kunnande, företagsamhet och modernitet är en del av svenskheten formulerats i många sammanhang och bidragit till den nationella självförståelsen. I denna bok studerar elva forskare från olika historiska discipliner – i nio empiriska nedslag – hur och var idéerna formulerats och spridits. Några bidrag handlar om hur ingenjörer som Alfred Nobel och Gustaf Dalén beskrivits i medier. Andra kapitel diskuterar hur den nationella självbilden blivit en del av institutioner som skolan. Antologins övergripande utgångspunkt är att idéerna om teknik, industri och svenskhet inte följer naturligt av den industriella utvecklingen. Beskrivningar av nationen formuleras i den kulturella diskussionen. Där har tanken att uppfinningar, entreprenörskap och industri är såväl svenska specialgrenar som framtida utvecklingsvägar en påfallande uthållighet.